Societat de Concerts Clàssics

Historical Institutions and Ensembles
Societat de Concerts Clàssics
  • Year of establishment: 1866
    History:
    Associació per a la programació de concerts fundada vers 1866 i dirigida per Joan Casamitjana. Va ser de les primeres a la ciutat a fer conèixer obres d'orquestra de L.v. Beethoven, C.M. Weber o F. Schubert. Va tenir una activitat possiblement de pocs anys.