Revista Musical Catalana

Historical Institutions and Ensembles
Revista Musical Catalana
 • Year of establishment: 1904
  Year of dissolution: Still active
  History:
  Publicació musical fundada al 1904 per l'Orfeó Català. Es va interrompre el 1936 amb l'adveniment de la Guerra Civil per reprendre una segona època des de l'any 1984 fins a l'actualitat. Va començar com a butlletí de la Institució Catalana de Música i era dirigida per Lluís Millet i Pagès. Va aglutinar un important nombre de col·laboradors, molts d'ells musicòlegs de gran prestigi com ara Felip Pedrell o Gregori Maria Sunyol. Amb una mirada ampla i cosmopolita, va publicar articles i cròniques provinents de ciutats com Madrid, València o Berlín, a la vegada que es publicaven articles d'estudiosos internacionals com ara Albert Schweitzer o Wanda Landowska. Progressivament, però, es va anar transformant en l'altaveu periodístic de la vida musical catalana amb la incorporació seccions provinents d'altres ciutats catalanes. En la segona època ha adaptat els continguts als nous temps amb col·laboracions amb Catalunya Música i, en els darrers anys, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya.
  Related names:
  Bosch, Lluïsa
  Manén, Joan