Orquestra d'Estudis Simfònics

Historical Institutions and Ensembles
Orquestra d'Estudis Simfònics
  • Year of establishment: 1924
    Year of dissolution: 1934
    History:
    Fundada per Eduard Toldrà i Antoni Ribera, va tenir una existència de deu anys entre 1924 i 1934. Estava integrada per músics no professionals i va servir a Toldrà per realitzar els primers passos com a director orquestral. A judici de diversos estudiosos, va ser l'embrió per a la creació, el 1935, del conjunt Ars Musicae.