Societat Coral Barcino

Historical Institutions and Ensembles
Societat Coral Barcino
 • Alternative names:
  Societat Coral La Esmeralda

  Year of establishment: 1863
  Year of dissolution: 1888
  History:
  Cor estretament lligat a la figura de Ramon Bartomeus. Aquest director va fundar el 1863 la Sociedad Coral La Esmeralda. Arran de la seva escissió dos anys després, va fundar la Societat Coral Barcino, que va mantenir en actiu fins el 1888. Entre els anys 1872 i 1883 va impulsar la publicació periòdica Eco de Barcino. A grans trets, aquest projecte es considera una rèplica conservadora al moviment de societats corals de Josep Anselm Clavé.
  Related names:
  Bartomeus, Ramon