La Marieta de l'ull viu - La pastora de Nuria, sardanes de Paralelo a la vista

La Marieta de l'ull viu - La pastora de Nuria, sardanes de Paralelo a la vista
Barcelona, 4 de novembre de 1900
Barcelona, 15 de juliol de 1978